ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Новини и Събития

ДОД 2023

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - народни танци, модерни танци и подвижни игри с топка, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва:   № Вх. № ФИРМА  ОБЩ БРОЙ ...

ДОД 2023

...

Родителски срещи 2023

Родителски срещи 2023

ДОД 2022

дод

обява за дод

обява допълнителни дейности

Родителски срещи

Родителски срещи по групи 1. Група "Ягодка" - 28.09.2022 - 17.00 2. Група "Гъбка" - 28.09.2022 - 17.15 3. Група "Камбанка" - 29.09.2022 - 17.00 4. Група " Мики Маус" 05.10.2022 - 16.30 5. Група " Барбарони" - 06.10.2022 -  17.00 6. Група "Слънце" - 06.10.2022 - 17.00 7. Група " ...

поздравление

Мили деца, учители, родители! Идва време да изпратим старата година и да влезнем в Новата. С настъпването на Новата година идва усещането и мечтата за ново начало за всеки от нас, иска ни се тревогите, грижите и трудностите да останат далеч назад в отминаващата година. Отброявайки последните ...

информация за 04.01.21

Уважаеми родители, На 4.01 градината ще отвори врати, спазвайки заповедта на Министъра на здравеопазването. Първите дни ще работят всички групи, като ще се следят обстоятелствата и е възможно след това се сформират сборни групи. Всички родители, чийто деца ще посещават детска градина моля да ...

съобщение такси

Уважаеми родители, Таксите за месец ноември ще се събират от 07.12/понеделник/ до 10.12. /четвъртък/ включително от 8.00 до 12.00 часа в сграда 2 на ул. "Сава Филаретов"44. Размерът на таксата може да проверите в roditel.eu. Плащане може да се извърши и по банков ...

съобщение за издаване на служеби бележки

издаване на служебни бележки АСП

преустановяване на работата с деца

преустановяване на работата с деца

Информация

Уважаеми родители, Информирам Ви, че  от 08.11.2020г.  в ДГ 170 има установен случай с положителен тест на COVID-19 на лице от персонала. СРЗИ е информирано и са предприети необходимите мерки според изискванията им. Уведомени са лично родителите на карантинираната група, ...

Информация

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от ...

алгоритъм

алгоритъм за действие

Съобщение

Уважаеми родители,В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от ...

Важна информация за седмицата 01.06-05.06

Уважаеми родители,Детска градина 170 "Пчелица" възстанови работата си с деца от 26 май.За седмицата от 01.06 до 05.06 има увеличаване броя на заявените за посещение деца, което налага отваряне на занималнята на група Мики Маус в сграда 2. В тази връзка се налага въвеждането на времеви период на ...

Важна информация за седмицата 26.05-29.05

Важна информация за седмицата 26.05-29.05

Възстановяване на дейността на ДГ 170

Възстановяване на дейността на ДГ 170

работно време

Работно време

Информация за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Информация за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Продукти по схемите Училищно мляко и Училищен плод

  Уважаеми родители, Всяко дете от ДГ 170 „Пчелица" има право да получи полагаемите му се продукти от програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко", които не са усвоени поради въведеното извънредно положение. Към настоящия момент имаме информация по схемата „Училищно мляко”, ...
ДОД 2019г. - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

ДОД 2019г.

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - английски език, футбол и приложни изкуства, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва: № Вх. № ФИРМА ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ АНГЛИЙСКИ ...
Обява ДОД - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

Обява ДОД

ОБЯВАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №170 „ПЧЕЛИЦА"На основание чл.19 от , Наредба № 5 на МОН за предучилищно образование, Раздел II чл.8 от Правила за осъществяване на ...
ЗАПОВЕД №257 - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

ЗАПОВЕД №257

АПОВЕД №257От 07.06.2019г. На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и представен Протокол от 05.06.2019г от проведено ...

Обява

Изх. №77-77/21.05.2019г. Детска градина 170 "Пчелица" Гр. София, р-н Надежда, ул. Любородие 4 Тел.: 02/9382922; 02/9676822 О Б Я В А За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 ...

Обществени административни услуги

Детска градина 170 "Пчелица" предоставя следните обществени услуги:  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Правно основание за предоставянето на ...