ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Възстановяване на дейността на ДГ 170

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на ДГ 170.
Съгласно Заповед №РД01-270 от 19.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № СОА20-РД09-1827/22.05.2020г. на Кмета на Столична община дейността на ДГ 170 „Пчелица“ се възстановява на 26.05.2020г.
С цел осигуряване на максимална безопасност на децата и всички служители в детската градина е необходимо да бъдат спазвани мерки и правила, с които ще трябва да се запознаете предварително.
Необходимо е да попълните в първия ден на посещение на детето Информирано съгласие, което може да намерите  в секцията ни За родителите. Там са качени и останалите документи, с които можете да се запознаете