ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

информация за 04.01.21

Уважаеми родители,
На 4.01 градината ще отвори врати, спазвайки заповедта на Министъра на здравеопазването. Първите дни ще работят всички групи, като ще се следят обстоятелствата и е възможно след това се сформират сборни групи.
Всички родители, чийто деца ще посещават детска градина моля да попълнят декларация свободен текст за липса на контакт на детето със заразно болен. Декларацията да бъде представена на учител или мед.сестра при сутрешния прием.