ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

преустановяване на работата с деца

Уважаеми родители, 

Уведомявам Ви, че във връзка с Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Заповед РД 09-3464 / 27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и моя заповед №133/27.11.2020г. се преустановяват посещенията на децата в детската градина от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Учителите ще провеждат форми на педагогическо взаимодействие с децата от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационите и комуникационни технологии и с активното участие на родителите.

С уважение,

Венета Ковачка,

Директор ДГ 170