ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Изящни изкуства и арттерапия

В школата могат да вземат участие деца от 3- 7 годишна възраст.
 
Творчеството на децата от детската градина са огледало на познавателния и емоционолен свят във времето, когато детето неможе да изразява писмено своите мисли, тогава неговото творчество – рисунката или предметите от глина имат роля на писмо – информация, която се чете от възрастните.Така моделирането има значение за знанията и сръчността, за израстването на детето.

Работим с керамична глина и декоротивна маса, за да декорираме предмети и форми. Използваме акрилни и темперни бои, текстилни техники, хартия тишу и декупажни лакове, и бои, природни материали и други.Всички материали се осигуряват от школата.

Моделирането в школата означава още изграждане на естетически критерий, технически умения и най важното наслада и удовлетворение от творчеството. Именно то, творчеството веднъж усетено в ранна възраст ще съпровожда изграждането на детето в личност.

Заниманията се провеждат 2 път седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май
 
Ръководител: Батко Юли