ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Мисия и визия

  1. МИСИЯ на ДГ № 170 „Пчелица“

 

Детска градина № 170 „Пчелица“ е място, където създаваме атмосфера, в която всяко дете се чувства прието и спокойно да изразява себе си, да експериментира, и твори. Подкрепяме децата да бъдат гъвкави и устойчиви, да развиват умения за учене и любов към ученето. Създаваме общност, в която работим заедно с всяко семейство, за да подкрепим детето да израстне като активен гражданин, да развие умения, познания и личностни качества, за да бъде успешен и щастлив човек.

 

  1. ВИЗИЯ на ДГ №170„Пчелица“

           Детска градина № 170 „Пчелица“ ще работи усилено за бъдещото си утвърждаване като модерна, ефективна, реномирана и конкурентна образователно-възпитателна институция, която постига резултати и висококачествено образование чрез прилагане на най-добри съвременни практики и методи, непреходни ценности и съвременни методи, така че да развива личността на всяко дете в условията на сигурност, прозрачност, достъпност и приобщаване.