ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Мисия и визия

Основната мисия на екипа на ДЗ №170 „Пчелица” е да постави основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа и света, съчетавайки добрите традиции и модернизацията на образованието, обединявайки усилията си за осигуряване на модерна среда за възпитание и обучение на здрави и жизнерадостни деца, съобразно ДОС чрез реализиране на индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните им творчески заложби и способности, съхранявайки националната, културната и родовата идентичност. Възпитаване на личности, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения и компетенции в атмосфера на спокойствие, и усещане за обич и топлина, в която се съхранява уникалността на детството.

Визията на ДГ №170 „Пчелица” - Развитие и утвърждаване на детското заведение като привлекателно и предпочитано място за преживяване на всеки миг от детството, осигуряващо емоционален комфорт и равен шанс на всички деца да се радват и чувстват защитени, разбирани и подкрепяни, способни да взимат решения съгласно изискванията на духа на времето. Тук децата  формират знания, умения и навици в условията на игри, занимания и развлечения,  учат се да бъдат новатори и творци, да танцуват, да пеят, да мечтаят; да мислят и да се съревновават, да имат мечти и да се борят за тях.