ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Проекти

ДГ 170 "Пчелица" кандидатства ежегодно по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт на столична община.

Реализирани проекти:

Проект „Децата на Надежда спортуват” – партньор на ДГ №15, финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2013г., бюджет – 2050лв., провеждане на спортни празници.

Проект „Да играем футбол заедно” – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2014г., бюджет 2199лв., организиране и провеждане на футболен турнир.

Проект „От извора с надежда към бъдещето“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2016г., бюджет 2495лв.

Проект „Надежда за бъдещето със спомен от миналото“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2017г., бюджет 2499лв., провеждане на тематични дни и фолклорен празник, създаване на ателиета.

Проект „Спомен от миналото с надежда и вяра за утрешния ден“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2018г., бюджет 2995лв., провеждане на фолклорни празници, организиране на ателиета, екскурзия.

Проект „Надеждата: аз, ти, ние- с песни и танци толерантни и обединени!”- финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2019г., бюджет 3 135лв., провеждане на фолклорен тематичен празник, организиране на ателиета, екскурзия.