ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Модерни танци

Могат да вземат участие деца от всички възрасти на ДГ. Изучава се екзерсиз /загряване/ и основните елементи на спортните танци : ча-ча, румба, пасо добле, джайф, валс и рокендрол. Същевременно се изучават и простите им комбинации.

ЦЕЛ: Развиват се умения, спомагащи за оформянето и развитието на детето
Придобиват се :

  • грациозност
  • изправена походка
  • ритмичност
  • музикалност
  • знания относно спортните танци

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично.

Срок на обучение – от м. Октомври до м. Май

РЪКОВОДИТЕЛ:  кака Дарлин