ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Дневна организация

Дневна организация

на живота на децата

 в ДГ № 170 “Пчелица”

 

7.00ч. – 8.00ч.                      Прием на децата, медицински преглед, игри и дейности по избор

8.00ч. – 8.30ч.                      Утринна гимнастика

8.30ч. – 9.00ч.                      Закуска

9.00ч. – 11.00ч.                    Регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации. Активни дейности /двигателна, интелектуална, творческа/

10.00ч. - 10.15ч.                  Закуска - плод

11.00ч. – 11.30ч.                 Разходки и игри на открито

11.30ч. – 12.30ч.                 Обяд

12.30ч. – 13.00ч.                 Подготовка за сън

13.00ч. – 15.00ч.                 Сън

15.00ч. – 15.30ч                  Тоалет

15.30ч. – 16.00ч.                 Следобедна закуска

16.00ч. – 19.00ч.                 Регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации. Активни дейности /двигателна, интелектуална и творческа/. Игри на открито, дейности по интереси.