ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Подвижни игри с топка

Футболът е колективна игра , която има силно възпитаващ ефект . Тя емоционална игра , при която съвместните действия на играчите са подчинени на една цел. Има комплексно въздействие върху детската личност, създава благоприятни възможности за разнообразяване на физическата дейност и подобряване на нейния формиращ ефект. ”Вълшебната” топка провокира децата да бягат, скачат и извършват всякакви движения, които им носят удовлетвореност и създават необходимите условия за закаляване, допринасят за цялостното им физическо развитие.
Участват деца от 3 до 7 години.
 
Тренировките се провеждат два пъти седмично.
 
 Периодът на обучение от м.Октомври до м. Май.

Ръководител: батко Венелин