ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Английски език с музикален педагог

Могат да вземат участие деца от всички възрасти на ДГ . Изучават се основни думички от  Английският език, песни и стихчета подходящи за възрастта на децата. 

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично.
Срок на обучение – от м. Октомври до м. Май