ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Обучение

Децата са разпределени на възрастови групи. Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквавния:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Конструиране и технологии
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Музика 

В детската градина предлагаме за всички деца:

 • Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 6 години;
 • Подготвителна група за училище за деца от 6 до 7 г.
 • Обучение по учебна програма, одобрена от МОН;
 • Ранно чуждоезиково обучение - английски език;
 • Спортни и модерни танци;
 • Народни танци;
 • Приложни изкуства;
 • Развиване на творчески и художествени умения;
 • Култура на поведение в обществото;
 • Музикална, двигателна култура;
 • Квалифицирани педагози;
 • Квалифициран психолог;
 • Квалифициран логопед;
 • Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;
 • Ежедневен медицински контрол;
 • Здравословно хранене;
 • Ежедневни консултации с родителите за развитието на децата им.