ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Народни танци

Могат да вземат участие деца от всички възрасти на ДГ. Изучава се екзерсиз /загряване/ и основните елементи на танцовите движения. Усвояват се ръченица, право хоро и др. Освен изброените елементи на танцовите движения, се изучават и танци , лесно достъпни и интересни за тази възраст.

ЦЕЛ: Развиват се умения, спомагащи за оформянето и развитието на детето

Придобиват се :

  • грациозност
  • изправена походка
  • ритмичност
  • музикалност
  • знания относно българския фолклор

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

РЪКОВОДИТЕЛ :