ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

За нас

Четирите опорни стълба на образованието от Жак Делор са ръководно начало в работата на педагогическата колегия в ДГ 170.

ДГ 170 е за деца от 3 до 7 годишна възраст с изучаване на английски език, футбол, модерни танци по желание на родителите. Създадена е благоприятна атмосфера, която позволява на децата да реализират творческите си способности, да се подготвят за обучение в училище и да имат равен шанс за това.
В детската градина работят високо квалифицирани учители, които осигуряват комфорт на децата и работят за развитие на индивидуалните им способности. В образователно-възпитателния процес широко са застъпени интерактивни методи и иновации.