ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

История

            
 
 
Детска градина № 170 „Пчелица“ гр. София  отваря врати през 1975 г. в столичния квартал „Надежда“ и финкционира като целодневна детска градина с 4 групи в основната двуетажна сграда и две смесени групи във филиал.
През 1985г. филиалът е закрит, за да отвори отново врати през 2011 година, когато е построена нова модерна двуетажна сграда. В нея са обособени 4 групи, една от които е яслена група. Детската градина е преобразувана в обединено детско заведение.
Детска градина „Пчелица” е институция, която отглежда, възпитава, социализира и обучава деца от 10 месеца до 7 години, в съответствие с Националните образователни стандарти за ранно детско развитие и Националните стандарти за предучилищно образование