ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

 ДГ № 170 – “Пчелица” СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Група

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Първа Вариант

Сутрин

БЕЛ

Физическа култура

ОС

Математика

Физическа култура

 

 

ИИ

 

Музика

ИИ

 

 

Следобяд

 

КТ

Физическа култура

Музика

 

 

Сутрин

БЕЛ

КТ

ОС

Математика

ИИ

Първа

 

Музика

Физическа култура

Музика

ИИ

Физическа култура

 

Следобяд

 

Музика/Гъбка/

Физическа култура

Музика/ММ/

 

 

Сутрин

Околен свят

БЕЛ

Математика

Физическа култура

КТ

Втора

 

Музика

 

Музика

ИИ

Физическа култура

 

Следобяд

Физическа култура

ИИ

Музика/Детелина/

БЕЛ

Околен свят

Музика/Барбарони/

 

 

Сутрин

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

КТ

Трета

 

Музика

ИИ

Музика

ИИ

Физическа култура

 

 

Околен свят

 

Физическа култура

 

 

 

Следобяд

Физическа култура

ОС

Музика

 

КТ

 

 

Сутрин

Математика

БЕЛ

ИИ

Околен свят

БЕЛ

Четвърта

 

Околен свят

Физическа култура

Музика

Физическа култура

Физическа култура

 

 

Музика

Математика

БЕЛ

Математика

КТ

 

Следобяд

ИИ

КТ

Музика

 

 

 

           

 Read more: https://pchelica.webnode.com/sjedmichno-razprjedjeljenije-/