ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Екип

Педагогически персонал:

Пламена Петрова - старши учител

Петя Илиева - старши учител

Валерия Нецова - старши учител

Магдалена Стоянова - старши учител

Рита Павлова - старши учител

Цветомила Стоянова - учител

Донка Бойчева - старши учител

Магдалена Сергиева - учител

Теодора Руева - учител

Калина Данова - учител

Стоянка Гошова - учител

Теодора Витанова - учител

 Роксана Йоткова -учител

Даниела Данаилова - учител

 

Помощник-възпитатели:

Владислава Георгиева

Ива Иванова

Антония Мирчева

Даниела Мезева

Ренгинар Хюсеинова

Райна Мутафчиева

Румяна Атанасова

Даринка Месечкова

Цветелина Стоянова

Яна Георгиева

 

Административен персонал:

Диляна Велинова - касиер-домакин

Мария Соколова - Счетоводител

 

Обслужващ персонал:

Иван Иванов - общ работник

Стефан Соколов - общ работник

 

Медицински персонал:

м.с, Соня Каменова

м.с. Румяна Петрова

м.с. Диана Берова

м.с. Маргарита Димитрова