ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Екип

Педагогически персонал:

Магдалена Стоянова - старши учител

Стоянка Гошова - старши учител

Валерия Нецова - старши учител

Цветина Върбанова - учител

Цветомила Стоянова - учител

Роксана Йоткова - учител

Магдалена Сергиева - учител

Теодора Руева - учител

Калина Данова - учител

Евелина Кирилова - учител

Владислава Георгиева - учител

Ренгинар Хюсейнова - учител

Даниела Данаилова - учител

Логопед:

Юлия Димова

Психолог:

Невяна Димитрова 

Помощник-възпитатели:

Таня Ефетива

Елена Панчова

Стоянка Христова

Даниела Мезева

Румяна Атанасова

Цветелина Стоянова

Яна Георгиева

 

Административен персонал:

Диляна Велинова - касиер-домакин

Ели Скаранкова - Гл. счетоводител

 

Обслужващ персонал:

Цветан  Колев - общ работник

Людмил Панчов - общ работник

 

Медицински персонал:

м.с, Соня Каменова

м.с. Румяна Петрова

м.с. Невяна Зафирова

м.с. Маргарита Димитрова