ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Материална база

ДГ 170 "Пчелица" се състои от две сгради. Централната сграда се намира на ул. Любородие 4, като през 2018г. бе направена реконструкция по ОП "Региони в растеж". В обновената сграда  материалната база е богата, осигурени са разнообразни центрове за работа с децата, жизненото и материалното пространство е съобразено с възрастовите групи. Заведението разполага с музикален салон с пиано и други музикални инструменти.

Втората сграда се намира на ул. Сава Филаретов 44 и е построена през 2010г. с великолепни условия за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст.  Тук е изграден и физкултурен салон.

Дворът е в отлично състояние с богата и разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група с разнообразни уреди от съвременен тип и модерно футболно игрище.