ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Проект "Хей, ръчички"

Столична община и Фондация „Развитие и Интеграция“ представят проект „Хей, ръчички“ – „Азбуката вече знаем“. Проектът включва – ежеседмични образователни посещения на глухи актьори от театър  „Мим-Арт“ към сдружение „Тишина“ и лицензиран жестов преводач с педагогически профил в детските градини в рамките на 2 месеца от май до юни 2024 г. и ДГ 170 "Пчелица” има честта  за втора поредна година да е част от този проект.

Проектът “ Хей ръчички“ е с цел подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в Детски градини на територията на Столична община за приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване, чрез жестов език.

Вярваме и се надяваме, че проекта ще бъде полезен за глухите дечица, които да знаят, че обществото ни е съпричастно към техния живот, а чуващите дечица да могат да общуват със своите глухи родители и приятели с позитивност и уважителност .