ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

ДОД 2022

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - народни танци, модерни танци и подвижни игри с топка, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва:

 

Вх. №

ФИРМА

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

Народни танци

1.

№89/1253

24.10.22 от 14.45 ч.

„Мега- Денс център“ ЕООД

99 Т

2.

№90/1254

25.10.22г от 14.20 ч.

Сдружение ансамбъл „Чинари“

 

90 т.

Модерни танци

1.

№92/1256

25.10.22г.

от 14.52 ч.

„Мега- Денс център“ ЕООД

 

100 т.

Подвижни игри с топка

1.

№91/1255

25.10.22 г.

от 14.43ч.

ФК „ Национал“

 

95 т.

 

Протокол и заповеди за ДОД са публикувани в секция Сканирани документи

Прикачени документи

zap.pdf
pr-1.pdf