ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

ДОД 2019г.

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - английски език, футбол и приложни изкуства, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва:

Вх. №

ФИРМА

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1.

6-880 /25.06.2019г.

„РИНГО 2005” ЕООД

97

2.

869-869 /20.06.2019г.

„ИТЕКА“ ЕООД

88,90

3.

1-875 /24.06.2019г.

„АЛИС-8” ЕООД

87,14

4.

872-872 /21.06.2019г.

„АРИЕМ-99” ЕООД

69,66

ФУТБОЛ

1.

7-881 /25.06.2019г.

ДЮФК „НАЦИОНАЛ“

82,66

2.

5-879 /25.06.2019г.

ДФК „ШАМПИОН“

78,65

3.

8-882 /25.06.2019г.

СД „ОЛИМПИАДА СПОРТ КЛУБ“

63

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

1.

9-883 /25.06.2019г.

„МУЛТИ АРТС“ ЕООД

94,80

2.

868-868 /19.06.2019г.

„АБ-АРТ“ ООД

92,68

3.

4-878 /25.06.2019г.

СД „ТОМ И ДЖЕРИ“

91

4.

874-874 /24.06.2019г.

Иван Кънчев Иванов – АПИ „Цветни изненади“

90,14

Недопуснат кандидат – за ДОД „Английски език“ и „Приложни изкуства“ – „Едюкейшън сентър“ вх №3-877/24.06.2019г. и вх №4-878/24.06.2019г - причините са отразени по-горе за допускане на кандидатите до конкурс според наличните документи. 

Протокол и заповеди за ДОД са публикувани в секция Сканирани документи

ДОД 2019г. - Изображение 1