ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

работно време

Работно време за записване на новоприети деца

09.00-16:00

Пожелание родителите могат да се свържат на телефон 0884801590 за предварително записване на час, с цел недопускане на струпване на хора.