ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

ДОД 2023

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - народни танци, модерни танци и подвижни игри с топка, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва:

 

Вх. №

ФИРМА

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

Английски език с музикален педагог

1.

№61-207/

16.10.23 от 10.20 ч.

„Център за обучение и квалификация“ ООД

94,49 Т

2.

№62-208/

16.10.23г от 14.30 ч.

„РИНГО-2005“ - ЕООД

75 т.

Изящини изкуства и арттерапия

1.

№63-209/

16.10.23г.

от 14.45 ч.

„Мулти артс“ ЕООД

 

100 т.

 

Протокол за ДОД са публикувани в секция Сканирани документи. Предстои издаване на заповед за ДОД 

Прикачени документи

Протокол комисия ДОД 2023