ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

служебни бележки АСП

Уважаеми родители,
Служебните бележки, необходими за представяне пред АСП ще се издават в понеделник /30.11.2020г./ и вторник /01.12.2020г./ от 10.00 до 12.00 в сграда 2 с адрес "Сава Филаретов"44
С уважение,
Венета Ковачка,
Директор ДГ 170