ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

съобщение такси

Уважаеми родители,
Таксите за месец ноември ще се събират от 07.12/понеделник/ до 10.12. /четвъртък/ включително от 8.00 до 12.00 часа в сграда 2 на ул. "Сава Филаретов"44.
Размерът на таксата може да проверите в roditel.eu.
Плащане може да се извърши и по банков път:
IBAN:  BG87SOMB91303124911700
BIC: SOMBBGSF
ОС ПРОСВЕТА, р-н Надежда,
Основание за плащане : трите имена на детето, № на детската градина, име на група
Бъдете здрави!
Венета Ковачка, директор ДГ 170