ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Открит урок по проект "Хей, ръчички"

На 28.06.2024г. се проведе заключителния урок по проекта "Хей, ръчички". Децата от подготвителните групи "Камбанка" и "Слънце" , ръководени от актьор с нарушен слух от театър "Мим-Арт" към сдружение "Тишина" и лицензиран жестов преводач представиха пред останалите групи на ДГ 170 , разучената песен "Азбуката вече знаем".
В продължение на 2 месеца децата от група "Камбанка" и "Слънце" имаха ежеседмични образователни срещи с новите си приятели, които им представиха жестовия език – езика на глухите хора. Всяка една беше много емоционална и интересна за децата.
Проектът “ Хей ръчички“ е с цел подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в Детски градини на територията на Столична община за приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване, чрез жестов език.