ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Английски език

Могат да вземат участие деца от всички възрасти на ДГ . Изучават се основни думички от  Английският език, песни и стихчета подходящи за възрастта на децата. 

Заниманията се провеждат 3 пъти седмично.
Срок на обучение – от м. Октомври до м. Май

РЪКОВОДИТЕЛ: мис Боряна